انجمن علمی ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه فردوسی مشهد

منجی در ادیان 1

بسم الله الرحمن الرحیم
اسناد و مدارک موجود نشان می دهد که اعتقاد به منجی, اعتقاد عمومی و قدیمی, در میان همه اقوام و مذاهب شرق و غرب است.
((اکنون به وجود این عقیده در برخی از کتب دیگر ادیان اشاره می کنیم :))
منجی در ادیان 1


جلوه گاه این عقیده در کتاب زردشتیان :

1- در کتاب معروف ((زند)) می خوانیم: (( انگاه پیروزی بزرگ از طرف ایزدان میشود, و اهریمنان را منقرض می سازند...

2-در کتاب جاماسب نامه از زردشت نقل می کند که میگوید : (( مردی بیرون می اید از زمین تازیان ... مردی بزرگ سر, بزرگ تن, و بزرگ ساق , و بر ائین جد خویش و با سپاه بسیار, و روی به ایران نهد, و ابادانی کند و زمین را پر از داد می کند.

 

جلوه گاه این عقیده در کتب هندویان و برهمائیان :

3- در کتاب (( وشن جوک)) از کتب هندوها چنین امده است : (( سرانجام دنیا به کسی برگردد که خدا را دوست دارد و از بندگان خاص او باشد و نام او فرخنده و خجسته باشد.

4- در کتاب دیگری به نام (( دیده)) امده است : (( پس از خرابی دنیا پادشاهی در اخر زمان پیدا شود که پیشوای خلائق باشد, و نام او (( منصور)) باشد, و تمام عالم را بگیرد و به ائین خود دراورد.

5- در کتاب ((دداتک)) از کتب مقدسه برهمائیان امده است: ... دست حق دراید و جانشین اخر (( ممتاطا )) ظهور کند و مشرق , مغرب عالم را بگیرد همه جا; و خلایق را هدایت کند.

6- در (( پاتیکل )) از کتب هندوان امده است : چون مدت روز تمام شد, و دنیای کهنه نو شود و زنده گردد و صاحب ملک تازه پیدا شود, از فرزندان دو پیشوای جهان یکی ناموس اخر زمان و دیگری و حتی بزرگ وی که (( پشن )) نام دارد و صاحب ان ملک تازه (( راهنما )) باشد, به حق پادشاه شود و خلیفه رام باشد و حکم براند و او را معجزه بسیار باشد.

7-در کتاب (( باسک )) از کتب هندوها امده است : دور دنیا تمام شود به پادشاه عادلی در اخر زمان که پیشوای فرشتگان و پریان و ادمیان باشد, و راستی حق با او باشد, و انچه در دریا و زمین و کوه ها پنهان باشد , همه را به دست اورد, و از اسمان و زمین انچه باشد خبر می دهد. و از او بزرگتر کسی به دنیا نیاید.

 

 

منبع : کتاب مهدی انقلابیه بزرگ , ایت الله مکارم شیرازی, صص 54-53


منبع : سایت اطلاع رسانی منجی دوازدهم

 


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.